Afloop van een implantaatbehandeling.

Brochure over de afloop van een implantaatbehandeling.

Eerste onderzoek / adviesgeving

Bij het eerste onderzoek wordt alvorens de diagnose opgesteld. In het bijzonder wordt hierbij het bottenstelsel en de toestand van het mondslijmvlies beoordeeld omdat deze een grote invloed hebben op de eventuele aansluitende implantaatbehandeling.
Eventueel wordt een röntgenopname van het gebit gemaakt.
Afankelijkheid van de gebitsituatie worden U de implantologische mogelijkhedenen en de convetionele prothetische mogelijkheden uitgelegd.
Indien het bottenstelsel onvoldoende zou zijn, zullen U de methodes van bottenregeneratie en bottenimplantatie worden verklaard.
Dit gesprek zal u de mogelijkheid geven te beslissen of U een implantaatbehandeling voor U in aanmerking komt. U zal zich de vraag moeten stellen: Welke verwachting heb ik in betrekking tot mijn toekomstige tandprothese?

Indeling van het verdere verllop van de implantaatbehandeling:

Afdruk van een gebit

In deze behandeling worden afdrukken genomen voor de gebitmodellen. Deze worden voor de implantaatplanning en ook het maken van een maat- en boorschabloon gebruikt.

Maatopneming

Bij de maatopneming worden röntgenfoto’s gemaakt met referentiepunten, die op een kleine rail zitten. Het dient om het vertikale bottenstelsel aan de implantaatpositie te bepalen zodat bij de implantatie gevoelige strukturen zoals de zenuwen in de onderkaak niet beschadigd worden. Tijdens de sessie van deze maatopneming vind ook de operatieverduidelijking plaats, waarbij U noch eens op de specifieke risiko’s wordt gewezen.

Bottenopbouwende maatregelen / Gebitsbottenopbouw

Bei kleine bottengebrekken kunnen deze tijdens de implantatie mee behandeld worden. Hiertoe gebruikt men botten uit de boorrest, het gebit of een vervangend bottenmateriaal.
Bij grotere bottengebrekken in bijvoorbeeld de bovenste kaakhelft wordt soms een bekkenbot transplantatie gekozen. Deze vind plaats in stationaire behandeling.
Hier wordt eerst het bot getransplanteerd en tijdens een tweede behandeling weer geimplateerd.

Implantatie

Voor de implantatie ontvangt U een apotheekrecept voor een antibiotikum. Met het gebruik begint U op de avond voor de implantatie. In een normale situatie wordt het antibiotikum drie keer per dag genomen. U zou zich voor de postoperative fase een chlorhexidedigluconat-mondspoeling in uw apotheek kunnen kopen. (Bv. Van Blendamed).
Bij deze implantatie worden de implantaten in de gebitsbotten beracht. Dit gebeurt tijdens een plaatselijke verdoving. Alleen bij grote implantaties is een narkoze nodig.
Denkt U tijdens de termijnplanning voor de implantatie eraan dat U een aanwezige protese in het implantaatgebied voor circa een week niet kunt dragen, totdat de wondgenezing afgesloten is.

Genezingsperiode

Om de implantaten een vast verbond met de botten te laten krijgen is een genezingsperiode van belang. Deze is afhankelijk van de bottenkwaliteit.
Genezingsperiode voor de bovenkaak: 4 tot 6 maanden
Genezingsperiode voor de onderkaak: 2 tot 3 maanden
Afhankelijk van de bottenkwaliteit kan zich deze periode verlengen.

Vrijleggen van het implantaat

Omdat een groot deel van de implantaten gedurende de genezingsperiode van de mondslijmvliezen bedekt worden, moeten ze voor de verdere behandeling vrij gemaakt worden.
Dit gebeurt na het genezingsproces, gewoonlijk tijdens een plaatselijke verdoving.
Bij deze behandeling wordt het tandvlees over het implantaat gebracht zodat het tandvlees zo natuulijk mogelijk eromheen ligt.
Er wordt bij het vrijleggen een genezingskapje opgeschroefd. Deze helpt het tandvlees om het implantaat te vormen. Een heruitneembare tandprothese zal U hierna 3 tot 4 dagen niet kunnen dragen. 2 tot 3 weken na de implantaatvrijleggeing kan Uw tandarts met de verdere bahandeling beginnen en de nieuwe implantaatgedragen tandprothese maken.

Implantaatpas

Bij de vrijlegging verkrijgt U een implantaatpas. In deze pas staan de Implantaatafmetingen, de implantaatmarkering en –datum.
Wilt U aub deze implantaatpas Uw tandarts laten zien. Hij zal de pas nodig hebben om de betreffende afvormstaafjes voor Uw implantaten te bestellen.

Opmerking

Implantaatgedragen tandprothesen zijn van hoge kwaliteit die tot op enkele uitzonderingen niet van de verplichte zorgverzekering worden betaald.
Het is belangrijk dat U 3 tot 4 keer per jaar bij U tandarts of bij mij controles laat doorvoeren. Er zullen hierbij professionele tandreinigingen worden doorgevoerd.
Als U nog vragen heeft over de implantaatbehandeling, contacteer mij of mijn medewerkers.